A Esquerra Republicana de Catalunya creiem en la transparència, i tenim el compromís de fer dels nou ajuntament de Sant Adrià una administració que ofereixi tota la informació als ciutadans de manera oberta.

I aquest compromís també l’apliquem a la nostra formació amb assemblees obertes a la ciutadania, i on tothom pot assistir-hi, escoltar i dir la seva.

Aquesta transparència també ha de mostrar-se, i de manera més evident si cal, en la comptabilitat. La gestió dels diners ha de ser quelcom totalment clar i entenedor per al ciutadà, i és per això que no amaguem el que cobren els nostres regidors per el seu servei a la ciutat.

Els regidors d’Esquerra Republicana a Sant Adrià no tenen un sou fix, i cobren una remuneració en concepte de dietes per assistència als plens i les comissions. Actualment aquestes dietes ascendeixen a 680 €/mes. Aquesta remuneració està subjecta a la retenció d’IRPF (el 15%, es a dir 80€), el que deixa una remuneració neta de 600€/mes. D’aquests diners un 10% (60€) s’aporten al partit, pel que finalment els regidors acaben rebent 540€/mes per la seva tasca de regidors.

Tot vostre.

 

Rubèn Arenas

Declaració de béns al entrar al consistori en pdf »

Declaració de patrimoni de Rubèn Arenas en pdf »

Declaració de béns de Rubèn Arenas a maig de 2016 »

 

Antoni Vélez

Declaració de béns al entrar al consistori en pdf »

Declaració de béns Antoni Vélez 12/04/2016 en pdf »

Comunicat fiscal 2015 Antoni Vélez en .jpg »